Wózki I wjo

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT. Kurs na wózki widłowe w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności, które są wymagane do otrzymania państwowych uprawnień. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają działanie tych pojazdów. Dowiadują się, jak bezpiecznie i wydajnie poruszać się nimi w różnych przestrzeniach i w celu sprawnego transportowania rozmaitych obiektów. Kurs na operatora wózka widłowego jest szybki i odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym, a jego cena jest konkurencyjna.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach 9-14.

Egzamin UDT – wyznaczony w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Cena szkolenia:

700zł – szkolenie
193,78 zł – egzamin UDT

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Odeka SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

 

Prowadzony przez nas szybki kurs na wózki widłowe w Bydgoszczy pozwoli w prosty sposób uzyskać umiejętności niezbędne dla operatora tychże pojazdów. Sama zdolność do obsługi urządzenia nie wystarczy – aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednie uprawnienia UDT. Organizowane przez nas szkolenia pozwolą Państwu na ich łatwe zdobycie. Ich cena zależy od rodzaju kategorii wybranych przez Klienta uprawnień, dlatego zachęcamy do dokładniejszego sprawdzenia oferty i wyboru odpowiedniego kursu na operatora wózka widłowego, których rodzaje opisujemy poniżej.

Rodzaje szkoleń

Dokumenty wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, odpowiadają ściśle określonym typom pojazdów. Przekraczanie uprawnień UDT poprzez kierowanie sprzętami nieobjętymi zezwoleniem, sprowadza przykre konsekwencje zarówno na operatora, jak i pracodawcę.

Oferujemy dwa rodzaje szybkich kursów. Pierwszy z nich dotyczy obsługi wózków widłowych czołowych lub bocznych. Są to maszyny jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Przepisy wyłączają z tej kategorii urządzenia z wysięgnikiem oraz osobą obsługującą, dźwiganą wraz z ładunkiem. Tego rodzaju uprawnieninia na operatora wózka widłowego pozwalają pracownikom na skuteczne poszukiwanie zatrudnienia, zaś dla pracodawców stanowią szansę na rozwój swoich zespołów. W ramach lekcji udostępniamy Państwu:

  • wózek widłowy czołowy lub boczny wysokiego składowania,
  • oprzyrządowanie do sprzętu,
  • rampę,
  • ładunki różnego typu,
  • nowoczesne sale wykładowe z monitorami interaktywnymi, gdzie kursanci mogą ćwiczyć wykresy udźwigu,
  • możliwość odbycia wszystkich zajęć oraz egzaminu w jednej lokalizacji.

Opłata za kurs wynosi 500 zł za osobę. Do kwoty tej należy dodać równowartość egzaminu UDT, czyli 184,43 zł. Zaletą tego rodzaju uprawnień jest ich niższa cena, w stosunku do rozszerzonego typu zezwoleń oraz długi okres ważności. Przedłużane są raz na 10 lat.

Kolejne oferowane przez nas szkolenia obejmują sterowanie ładowarką teleskopową. Jest to wyższa kategoria wózków widłowych, zawierająca maszyny z wysięgnikiem. Umożliwia dźwiganie osoby wraz z ładunkiem oraz obsługę wszystkich pozostałych sprzętów jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Koszt tego kursu to 700 złotych plus 184,43 zł za egzamin UDT. Wyższą cenę rekompensuje możliwość korzystania przez operatorów z szerszego zakresu maszyn. Uprawnienia są ważne przez 5 lat.

Jak wyglądają szkolenia?

Przewidywany czas trwania każdego ze szkoleń to 2 bloki zajęć w godzinach 9.00 – 14.00. Realizowane są od poniedziałku do piątku. Nasze kursy na wózki widłowe przeprowadzamy w ODEKA Simp w Bydgoszczy, a także w placówkach zewnętrznych. Liczba spotkań praktycznych dostosowana jest do umiejętności Klienta. Szkolenia zamknięte odbywają się w terminach ustalonych z firmą. Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób. Egzamin rozpoczyna się w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od chwili otrzymania dokumentów przez Urząd Dozoru Technicznego. Po ukończeniu nauki i uzyskaniu zaliczenia przed komisją kursant dostaje zaświadczenie o odbyciu nauczania oraz potwierdzenie zdobycia uprawnień UDT w formie plastikowej karty.

Do nauki w naszym ośrodku potrzebne są odpowiednie badania lekarskie oraz wiek powyżej 18 lat. Aby legalnie obsługiwać wózki widłowe w firmie, oprócz dokumentów, należy również posiadać zezwolenie pracodawcy. Jeśli kierowca porusza się po drogach zewnętrznych – wymagane jest też prawo jazdy kategorii B, którego posiadanie stanowi podstawowy warunek do wzięcia udziału w szkoleniu na operatora wózka widłowego w Bydgoszczy.

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami. Zachęcamy do sprawdzenia, ile kosztują nasze szkolenia i jaka jest cena poszczególnych jego rodzajów, wyboru jednego z nich i zapisania się już dzisiaj!

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 602 222 529