WIELOZADANIOWE NOŚNIKI OSPRZĘTÓW
  1. Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  2. Cel szkolenia: Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu IMBiGS i otrzymanie książeczki operatora
  3. Czas trwania szkolenia: Szkolenie trwa około 6-8 spotkania (3-4 spotkania teoretyczne i 2-3 praktyczne) Egzamin IMBiGS
  4. Cena szkolenia: 1800 zł szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie
  5. Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz
  6. Rodzaj uprawnień: Uprawnienia IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu:

Specjalista ds. szkoleń

e-mail:

tel. 663 412 906

 

Kurs na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu – korzyści

Obsługa ładowarki teleskopowej, a więc inaczej mówiąc, wielozadaniowego nośnika osprzętu, to zadanie trudne, wymagające od operatora kompleksowej wiedzy, umiejętności i zdolności, dzięki którym jest w stanie w sposób bezpieczny i sprawny transportować rozmaite towary. Kurs stworzony przez profesjonalistów z branży ma kompleksowy charakter i został przygotowany na bazie obowiązujących przepisów. Efektywne przyswojenie przystępnie przekazywanej wiedzy i pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje przyznaniem bezterminowych uprawnień przysługujących operatorom wielozadaniowych nośników osprzętu wszystkich rodzajów, co umożliwia realizowanie zadań służbowych bez przerw na przechodzenie dodatkowych egzaminów. A to oczywiście przekłada się na zarobki. Co więcej, decydując się na szkolenie właśnie w naszym ośrodku, zyskuje się pewność co do jakości świadczonych usług, ponieważ kursy na wielozadaniowe nośniki osprzętu mogą być prowadzone jedynie przez licencjonowane placówki.

Wielozadaniowe nośniki osprzętu – specyfika szkoleń

Szczegółowo opracowany program składa się z 8 spotkań, podczas których przeprowadzane są wykłady. Uczestnicy mogą liczyć na efektywne przekazywanie wiedzy przez certyfikowanych fachowców z branży, czytelnie opracowane materiały dydaktyczne, a także bardzo istotne zajęcia o charakterze praktycznym. Podczas kursów na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu kompleksowo omawiane są kwestie dotyczące BHP i problematyka z zakresu budowy i konserwacji sprzętu oraz obsługi i profesjonalnego użytkowania maszyn. Szkolenie skupia się również na zagadnieniach związanych z organizacją i prawidłowym realizowaniem pracy za pomocą tego sprzętu.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wymagania klientów względem jakości przeprowadzanych szkoleń cały czas rosną. Dlatego też jako jedna z niewielu firm w Polsce możemy pochwalić się tym, że wszystkim zainteresowanym jesteśmy w stanie zagwarantować kompleksowy wymiar świadczonych usług. Najlepsze tego potwierdzenie stanowi fakt, że w przygotowanej przez nas ofercie znajduje się kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętów.

Szkolenie tego typu pozwala zdobyć umiejętności i kwalifikacje niezbędne do obsługi ładowarek teleskopowych. Maszyny tego typu wykorzystywane są przede wszystkim w rolnictwie, dlatego też jest to doskonała propozycja dla osób, które swoją ścieżkę zawodową wiążą z tą właśnie branżą. Organizowane zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że operator wielozadaniowych nośników osprzętów to obecnie bardzo poszukiwany i dobrze płatny zawód. Zapraszamy do kontaktu!

Czego wymaga się od kandydata?

Praca w rolnictwie z pewnością nie należy do najłatwiejszych, a na operatorach maszyn ciąży uwarunkowana względami bezpieczeństwa odpowiedzialność. Dlatego też do kursu uprawniającego do obsługi wielozadaniowych nośników osprzętów mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie. Kandydat musi także przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności. Dzięki temu ryzyko wypadku lub innej nieprzyjemnej sytuacji zostaje ograniczone do absolutnego minimum.

Ile kosztuje kurs?

Zadbaliśmy również o to, aby odbycie kursu nie musiało wiązać się z wysokimi kosztami. W tym przypadku cena wynosi 1400 zł i obejmuje zarówno badania lekarskie, jak i egzamin IMBiGS. To bardzo istotne, ponieważ atrakcyjne warunki pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje kwalifikacji osobom, które z różnych przyczyn nie mogą poświęcić na szkolenia znaczących oszczędności. Kurs na operatora wielozadaniowych nośników osprzętów obejmuje 8 spotkań. Wykłady oraz ćwiczenia realizowane są w piątki i soboty.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanej oferty oraz do kontaktu z naszymi doświadczonymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności pomogą Państwu znacznie lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail: 
tel. 663 412 906