Operator suwnic, kurs na suwnice

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT. Uczestnicy kursu na suwnice poznają kluczowe informacje teoretyczne na temat działania tych urządzeń i uczą się ich obsługi w praktyce. Profesjonalna kadra i odpowiednio zaplanowany pod względem merytorycznym program ułatwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zdania egzaminu. Uzyskane uprawnienia na suwnice pozwalają na skuteczne poszukiwanie pracy w zawodzie. Równie ważny argument stanowi korzystna cena szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach 9-14.

Egzamin UDT – wyznaczony w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Cena szkolenia:

500zł – szkolenie
193,78 zł – egzamin UDT

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Odeka SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

 

Organizowany przez nas kurs operatora suwnic pozwoli w legalny i bezpieczny sposób korzystać z tego typu maszyn, jednocześnie podwyższając kwalifikacje i wartość pracownika. To ważny atut zarówno dla osób indywidualnych, które chcą się rozwijać i uzyskać nowe uprawnienia, jak i dla pracodawców zdających sobie sprawę z wartości, jaka wynika z inwestowania w pracowników i finansowania im kursów na suwnice. Zapewniamy zdobycie wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego zezwoleń, których celem jest zapobieganie powstawania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Cena kursów jest zróżnicowana. To, ile kosztują uprawnienia na suwnice, zależne jest przede wszystkim od ich rodzaju. Przed rozpoczęciem szkolenia należy zapoznać się z typem obsługiwanego sprzętu, aby uchronić się od zagrożeń i niepotrzebnych kar. Operowanie urządzeniami bez odpowiednich dokumentów może skończyć się tragedią.

Jaka jest cena uprawnień na suwnice?

W naszym ośrodku oferujemy Państwu dwa rodzaje kursów na suwnice – cena w obu przypadkach jest konkurencyjna. Pierwszy z nich dotyczy także wciągników i wciągarek ogólnego użytku, drugi natomiast uzupełniony jest urządzeniami o przeznaczeniu specjalnym, dostosowanym do określonych warunków. Kosztują one odpowiednio 500 oraz 700 złotych za osobę. W cenę wliczone są wykłady teoretyczne, praktyka oraz szczegółowe przygotowanie do zaliczenia testu UDT. Doliczyć należy również dodatkowe 184,43 zł, będące opłatą za egzamin.

W jaki sposób prowadzimy kurs na suwnice?

Szkolenie realizujemy dwukrotnie w miesiącu, w dniach od poniedziałku do piątku, między godzinami 9.00 a 14.00. Każdy kurs odbywa się najczęściej w ośrodku ODEKA Simp. Istnieje również opcja prowadzenia zajęć w siedzibach Państwa firm. W tym przypadku minimalna liczba pracowników biorących udział w zajęciach wynosi 6 osób. Plusem tego rozwiązania jest możliwość odbycia wszystkich lekcji w ciągu jednego dnia.

Uczymy niezbędnych umiejętności praktycznych oraz przygotowujemy do egzaminu UDT. Odbywa się on w miejscu, w którym zaliczają Państwo szkolenie. Jego termin wyznacza Urząd Dozoru Technicznego, w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od chwili otrzymania dokumentów. Efektem zdania testu przed komisją oraz ukończenia nauki jest wydanie zaświadczenia wraz z plastikową kartą potwierdzającą legalne zdobycie uprawnień. Należy pamiętać, że nie są one przyznawane dożywotnio, wiec obowiązkowo trzeba pilnować terminu ich przedawnienia. W przypadku maszyn ogólnego przeznaczenia jest to 10 lat, specjalnego – 5. Po upływie tego czasu uprawnienia na suwnice należy odnowić lub z 3 miesięcznym wyprzedzeniem zgłosić sie do UDT w celu ich przedłużenia.

Okres ważności i cena kursu operatora suwnic, to kolejne powody, przez które należy dokładnie dobrać szkolenie do obsługiwanych przez Państwa urządzeń. Jeśli nie jest to praca na sprzętach specjalnych, być może warto rozważyć tańszą opcję, która dodatkowo obowiązuje przez dłuższy czas.

Kto może zdobyć uprawnienia na operatora suwnic?

Istnieją szczególne wymogi dotyczące osób mogących wziąć udział w egzaminach. Wśród warunków przyjęcia jest obowiązek posiadania wykształcenia co najmniej podstawowego, wiek powyżej 18 lat oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danej pracy – jest ono wymagane do przystąpienia do szkolenia. Z racji tego, że są to maszyny mogące spowodować szczególnie groźne uszczerbki na zdrowiu, oprócz obserwacji ogólnych, wymagane są również badania psychotechniczne. Odpowiednie zaświadczenie należy przynieść jeszcze zanim rozpocznie się kurs na suwnice.

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami. Zachęcamy do telefonowania, pisania wiadomości i wizyt osobistych – pozostajemy do dyspozycji każdego, kto chce zainwestować w rozwój i skorzystać z możliwości, jakie daje kurs na suwnice oraz wynikające z niego uprawnienia. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, przyjazną atmosferę i korzystne ceny. Zapisz się już teraz!

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 602 222 529