Pomiary elektryczne

Jednodniowe szkolenie praktyczne zakończone egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Zajęcia odbywają się na miernikach marki Sonel bądź miernikach udostępnionych przez Klienta. Podczas zajęć odbywają się również ćwiczenia z wypisywania przykładowych protokołów zdawczo-odbiorczych.

Kursy prowadzone są stacjonarnie u nas w Ośrodku bądź w siedzibie Klienta.

Cena:
Szkolenie: 600,00 zł brutto od osoby

Termin:
Godzina: 9:00 – 16:00
Egzamin: 10% najniższej krajowej za ewentualne przedłużenie uprawnień E (eksploatacyjnych) lub D (dozorowych).

 

Zastosowanie specjalnych mierników umożliwia określenie m.in. napięcia znamionowego w sieciach, urządzeniach czy instalacjach. Precyzyjne odczytywanie danych w tym zakresie w sposób całkowicie bezpieczny możliwe jest jednak wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego organizowanego przez Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną. Przeprowadzamy kurs na pomiary elektryczne, który kompleksowo przygotowuje uczestników do zdobycia uprawnień umożliwiających pracę w charakterze np. specjalisty odpowiedzialnego za dozór konkretnego układu zasilanego prądem.

Co dokładnie sprawdza się w ramach elektrycznych prac kontrolno-pomiarowych?

W obiektach użytkowych energią zasilane są różnego rodzaju systemy i urządzenia. Jedną z kluczowych kwestii przy realizacji inwestycji jest zatem przygotowanie instalacji odpowiedzialnej za rozprowadzenie prądu w budynku. W tym celu przygotowuje się przyłącze do krajowej sieci elektroenergetycznej. Można ją wykorzystać m.in. do uruchomienia urządzeń prądotwórczych. Podlegają one pomiarom elektrycznym, które wykonać powinien wyłącznie uprawniony do tego specjalista. Stosowną wiedzę w tym zakresie uzyskują uczestnicy organizowanych przez naszą firmę szkoleń.

Kurs to przede wszystkim omówienie użytkowania urządzeń pomiarowych. Może to być nawet sprzęt klienta – niezależnie od jego charakterystyki nasi doświadczeni wykładowcy i instruktorzy wskażą, w jaki sposób aparatura tego typu powinna być wykorzystywana. Pomiary elektryczne wykonuje się też przy sprawdzaniu instalacji i sieci elektroenergetycznych o określonym napięciu znamionowym – wyższym lub niższym niż 1 kV. Kontroli podlegają także zespoły prądotwórcze, urządzenia do elektrolizy, a nawet elementy oświetlenia ulicznego. Na organizowanym przez naszą firmę kursie pomiarów elektrycznych uczestnicy dowiadują się też, jak sprawdzić elektryczną sieć trakcyjną pod kątem jej konkretnych parametrów.

Kto powinien zdecydować się na takie szkolenie?

Umiejętność właściwego sprawdzania np. napięcia znamionowego jest przede wszystkim pożądana w zawodzie elektryka. Jest to również ważna kwestia w pracy monterów i instalatorów urządzeń zasilanych prądem oraz układów, które energię elektryczną rozprowadzają. Dzięki nabytej na naszych kursach wiedzy uczestnicy bez większych przeszkód uzyskują pozytywny wynik na egzaminie oceniającym znajomość zagadnień z zakresu pomiarów, jakie realizują również serwisanci. To kolejna już grupa, do której skierowane są opisywane szkolenia. Są one także kluczowe dla osób zajmujących się obsługą urządzeń, których eksploatacja regulowana jest poprzez przepisy prawa energetycznego.

Przy wielu różnych pracach przeprowadza się zatem pomiary elektryczne. Kurs realizowany zaledwie w ciągu jednego dnia to przede wszystkim nauka obsługi wybranej aparatury do kontroli m.in. napięcia znamionowego, ale nie tylko. Nasi instruktorzy i wykładowcy przedstawiają również zasady podczas przygotowywania protokołów zdawczo-odbiorczych. Dokumentacja w tym zakresie musi być precyzyjna i czytelna, dlatego ćwiczenia jej tworzenia są tak istotne. Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie na pomiary elektryczne w naszym Ośrodku – to gwarancja zdobycia szerokiej wiedzy oraz zdania egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną!

Cena kursu

Szkolenie teoretyczno-praktyczne w zakresie kontrolno-pomiarowym w Grupie 1 elektryka to koszt 800 zł – tylko zakres pomiarowy (1 dzień szkolenia), natomiast posiadamy pakiet szkoleniowy w promocyjnej cenie na całą Grupę 1 elektryka – ( 2 dni szkolenia) eksploatacja, dozór oraz zakres pomiarowo-kontrolny wraz z egzaminami 1300 zł.

 

Zapisz się już dziś na szkolenie !

Specjalista ds. szkoleń

e-mail.

tel. 608 041 101