Podesty

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach 9-14.

Egzamin UDT – wyznaczony w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Cena szkolenia:

500zł – szkolenie
193,78 zł – egzamin UDT

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Odeka SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

 

Prace budowlane prowadzone na wysokości wiążą się z dużym ryzykiem. Eksploatacja rusztowań i podnośników koszowych wymaga od operatorów posiadania stosownych kwalifikacji. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ODEKA oferuje profesjonalne kursy, które pomogą Ci zdobyć uprawnienia na podesty ruchome. Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin wewnętrzny.

Podesty ruchome przejezdne w świetle przepisów prawa

W przeciwieństwie do prac na rusztowaniach, użytkowanie podestu przejezdnego wymaga od operatora gruntownej wiedzy z zakresu mechaniki ruchomych urządzeń dźwigowych – potwierdzonej stosownym certyfikatem. Podstawą prawną w zakresie certyfikacji obsługi tzw. zwyżek jest Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Instytucją nadającą uprawnienia na podnośnik koszowy jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Test egzaminacyjny składa się z dwóch części:

  • teoretycznej – sprawdzającej wiedzę przyszłego operatora podestów ruchomych w zakresie znajomości budowy sprzętu i zasad ich eksploatacji zgodnie z przepisami BHP,

  • praktycznej – weryfikującej umiejętność obsługi urządzenia.

Warto podkreślić, że zaprezentowana na stronie cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu w UDT.

Program kursu operatora podestów ruchomych

W ramach szkolenia na podnośniki koszowe oferujemy operatorom urządzeń dźwigowych profesjonalne zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym. Ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnej do tego, by zdać egzamin zewnętrzny organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasz kurs pozwala uzyskać uprawnienia na podesty ruchome w dwóch kategoriach:

  • I P – przejezdne wolnobieżne, przewoźne, samojezdne,

  • II P – przejezdne wolnobieżne: wiszące, masztowe, masztowo-przegubowe, stacjonarne.

Część teoretyczna zawiera omówienie budowy podnośników koszowych oraz zasady ich bezpiecznego użytkowania. Nie brakuje także omówienia przykładowych pytań egzaminacyjnych wraz z komentarzem. Kurs operatora podestów ruchomych obejmuje również przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, który sprawdzi poziom przygotowania kandydatów do testu końcowego w UDT.

W cenie szkolenia zapewniamy zajęcia merytoryczne, materiały dydaktyczne oraz catering – kawę, herbatę, ciastka. Do uczestnictwa w kursie i uzyskania uprawnień na podnośnik koszowy UDT wymagane są jedynie:

  • pełnoletność,

  • ukończenie szkoły podstawowej,

  • brak przeciwwskazań do prac na wysokościach (np. na platformach roboczych, rusztowaniach itp.).

Jaki jest termin ważności uprawnień na podesty ruchome?

Od czerwca 2019 roku, wraz z wejściem nowego Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych) uprawnienia na podesty ruchome ważne są na 5 lat- jest to istotne, gdyż wcześniej wydawane były bezterminowo. Po ostatnich zmianach Rozporządzenia dotyczącego czasu trwania uprawnień wydawanych z Urzędu Dozoru Technicznego ( przed zmiana – terminy uprawnień UDT: kategorii I P były ważne przez 5 lat, a II P – 10 lat) . Pięcioletni okres przydatności dotyczy również operatorów podnośników koszowych, którzy uzyskali stosowne kwalifikacje przed 1 czerwca 2019 roku. Ich przedłużenie nie wymaga ponownego odbywania kursu czy też zdawania egzaminu – wystarczy jedynie bezpłatny „wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego” złożony w Urzędzie Dozoru Technicznego.

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 602 222 529