Kursy HDS - Żurawie

Żuraw wieżowy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach 9-14.

Egzamin UDT – wyznaczony w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Cena szkolenia:

2300zł – szkolenie
193,78 zł – egzamin UDT

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Odeka SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

 

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 602 222 529

Żuraw samojezdny

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 5 dni (2 spotkania teoretyczne i 3 spotkania praktyczne).

Egzamin UDT – wyznaczony w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Cena szkolenia:

2700zł – szkolenie
193,78 zł – egzamin UDT

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Odeka SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

 

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 602 222 529

Żurawie przewoźne, przenośne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni teoria oraz praktyka.

Egzamin UDT – wyznaczony w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Cena szkolenia:

850zł – szkolenie
193,78 zł – egzamin UDT

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Odeka SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Rodzaj uprawnień:

Uprawnienia UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

 

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 602 222 529

Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) to maszyna powszechnie wykorzystywana przy pracach transportowych. Jej zadaniem jest przemieszczanie ładunków za pomocą haka lub innego elementu chwytnego. Operatorzy żurawi przeładunkowych są zobowiązani do posiadania certyfikatu uprawiającego go do obsługi dźwigów. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ODEKA oferuje profesjonalne kursy HDS, które zapewniają uczestnikom kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Obsługa żurawi przewoźnych HDS – wymogi prawne

Aktem prawnym nakładającym obowiązek certyfikacji obsługi żurawi przenośnych jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. (w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych). Podstawę do nadania certyfikatu stanowi pozytywny wynik testu egzaminacyjnego UDT. Źródłem wiedzy wymaganej do uzyskania uprawnień HDS są często kilkudniowe kursy, prowadzone przez profesjonalne jednostki szkoleniowe. Test weryfikacyjny składa się z dwóch części (teoretycznej i praktycznej) i sprawdza wiedzę kandydatów z zakresu:

 • konstrukcji i parametrów technicznych pojazdów,

 • kwestii napraw i modernizacji sprzętu,

 • prawidłowej metody umieszczania ładunku,

 • postępowania w przypadku awarii i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Należy podkreślić, że od 1 czerwca 2019 roku uprawnienia na użytkowanie żurawi przenośnych nie są już nadawane bezterminowo, lecz na okres 10 lat. Wszystkie certyfikaty wydane przed tą datą zachowają ważność do 1 czerwca 2024. Przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego nie wymaga ponownego uczęszczania na kurs HDS ani zdawania egzaminu – wystarczy jedynie wniosek do UDT.

Program kursu HDS

Program naszego szkolenia jest w pełni dostosowany do zagadnień egzaminacyjnych UDT. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez osobę o szerokiej wiedzy merytorycznej, która wręcza uczestnikom materiały szkoleniowe w wersji papierowej (skrypt) lub elektronicznej. Część praktyczna kursu HDS odbywa się w miejscu wyraźnie oznakowanym, na urządzeniach spełniających wszystkie wymagania dozoru technicznego i zasad BHP.

W ramach szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 1. Akty prawne dozoru technicznego.

 2. Obciążenia żurawi. Konstrukcje nośne, mechanizmy.

 3. Napęd i sterowanie hydrauliczne.

 4. Urządzenia sterownicze.

 5. Urządzenia zabezpieczające.

 6. Stateczność żurawi przeładunkowych.

 7. Czynności przed, w trakcie i po zakończonej pracy.

Na zakończenie kursu kandydaci na operatorów żurawi HDS mają okazję przetestować nabytą wiedzę, podchodząc do egzaminu wewnętrznego. Jego rezultaty są omawiane, co pozwala skorygować ewentualne błędy jeszcze w trakcie szkolenia.

Ostatnim etapem jest egzamin państwowy UDT. Pozytywny wynik testu egzaminacyjnego uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych.

Kto może zostać operatorem HDS?

Operatorzy żurawi przewoźnych powinni mieć ukończone 18 lat, posiadać minimum wykształcenie podstawowe oraz mieć prawo jazdy kategorii C- tylko jeśli chce się przemieszczać po drogach zewnętrznych innych niż siedziba zakładu pracy. Do odbycia kursu w naszej jednostce niezbędny jest także brak przeciwwskazań zdrowotnych do prac przy obsłudze dźwigów HDS. Do czynników ograniczających predyspozycje kandydata należy zaliczyć znaczącą wadę wzroku, słabą koordynację ruchową i niedostateczną sprawność fizyczną.