CIEPŁO - EKSPLOATACJA ORAZ DOZÓR

Podstawa Prawna:

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – dalej pr. ener. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. Zm.).

Cel szkolenia:

Szkolenie w celu przygotowania teoretycznego dla osób pracujących na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń ciepłowniczych oraz zdania i uzyskania uprawnień z Grupy 2 Ciepło.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 1 dzień w godzinach 9.00-14.00.

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń ciepłowniczych.

Cena:

Szkolenie: 180 zł
Egzamin: 280 zł (Eksploatacja oraz dozór liczone osobno)

Miejsce szkolenia:

a) Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz;
b) szkolenie zamknięte może być realizowane u zleceniodawcy w zakładzie pracy w całej Polsce;
c) online.

Rodzaj uprawnień:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Uprawnienia: Certyfikat UE Wszystkie wydawane przez nas zaświadczenia, świadectwa kwalifikacyjne E i D oraz uprawnienia mają hologram potwierdzający ich autentyczność.

 

W przemyśle stosuje się obecnie różne rozwiązania technologiczne wykorzystujące ciepło. Obsługa przeważnie dość skomplikowanych sprzętów i instalacji nie jest łatwa, dlatego dla osób chcących pracować w charakterze serwisantów, palaczy kotłowych, a nawet pielęgniarek obsługujących tzw. autoklawy, organizujemy specjalne szkolenia. Kurs na urządzenia cieplne składa się z wielu zagadnień, jakie przybliżają uczestnikom doświadczeni wykładowcy oraz instruktorzy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną specyfikacją realizowanych przez nas zajęć!

Czego dotyczą kursy na urządzenia cieplne?

Kotły, piece, autoklawy czy nawet pompy i sprężarki działają na zasadzie generowania ciepła. Można je wykorzystać nie tylko do ogrzewania obiektów użytkowych, ale też np. w celu sterylizacji narzędzi medycznych. Każdy z wymienionych sprzętów musi być obsługiwany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Zdobywa się je na kursach na urządzenia cieplne organizowanych przez naszą firmę. Szkolenia poruszają wiele zagadnień, w tym przede wszystkim budowę oraz schemat działania wspomnianych pieców, kotłów i wielu innych. Uczestnicy poznają zasady ich obsługi w zróżnicowanych warunkach.

Nasi wykładowcy i instruktorzy poruszają też kwestie związane z zasadami i warunkami prowadzenia prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych w zakresie urządzeń cieplnych. Szkolenie jest prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po wzięciu w nim udziału uczestnik przystępuje do egzaminu, a jego zdanie wiąże się z uzyskaniem ważnego przez 5 lat certyfikatu. Kurs realizowany jest zaledwie w jeden dzień roboczy. Poruszane są także przepisy BHP, jakich trzeba przestrzegać przy obsłudze wymienionych urządzeń. Przekazywana wiedza umożliwia zatem nie tylko prawidłowe korzystanie z pieców czy kotłów, ale przede wszystkim obsługiwanie ich w sposób minimalizujący ryzyko wypadku czy awarii sprzętu.

W jakich zawodach pożądane są szkolenia cieplne?

Przygotowanie układu wykorzystującego ciepło to konieczność poprawnego skonfigurowania danego urządzenia zastosowanego w tego typu instalacjach. Prace z tym związane przeprowadzają monterzy. Do nich oraz do instalatorów skierowana jest nasza oferta w zakresie kursów cieplnych. Takie szkolenia zalecane są również dla elektryków. Korzystają z nich także palacze kotłowi, którzy w ten sposób efektywnie i bezpiecznie użytkują różnego typu piece i innego rodzaju sprzęt będący kluczowym elementem np. układów grzewczych. Na naszych zajęciach poszerzają też swoją wiedzę m.in. pielęgniarki.

W branży medycznej bardzo istotne są bowiem autoklawy. To urządzenia cieplne, które są niezbędne do szybkiej i przede wszystkim skutecznej sterylizacji instrumentów stosowanych m.in. przy zabiegach chirurgicznych czy stomatologicznych. Realizowane przez nas szkolenia są zatem skierowane do różnych grup zawodowych. Każdy z kursów przygotowujemy niezwykle szczegółowo, dbając o wskazanie uczestnikom kwestii kluczowych przy obsłudze danego urządzenia cieplnego. Dzięki temu uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu nie jest problemem, podobnie jak zrozumienie działania np. kotłów czy pieców. Samo szkolenie nie jest w tym wypadku kosztowne – obecnie za uczestnictwo pobieramy opłatę w wysokości zaledwie 180 zł.

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji  skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 608 041 101

Inne kursy – Energetyka