SPYCHARKI

Spycharki kl. III

 1. Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
 2. Cel szkolenia: Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu IMBiGS i otrzymanie książeczki operatora
 3. Czas trwania szkolenia: Szkolenie trwa około 6-8 spotkania (3-4 spotkania teoretyczne i 2-3 praktyczne) Egzamin IMBiGS
 4. Cena szkolenia: 1800 zł szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie
 5. Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz
 6. Rodzaj uprawnień: Uprawnienia IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu

Specjalista ds. szkoleń

e-mail:

tel. 663 412 906

Spycharka kl. III i kl. I

 1. Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
 2. Cel szkolenia: Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu IMBiGS i otrzymanie książeczki operatora
 3. Czas trwania szkolenia: Szkolenie trwa około 6-8 spotkania (3-4 spotkania teoretyczne i 2-3 praktyczne) Egzamin IMBiGS
 4. Cena szkolenia:

Klasa III 1800 zł

Klasa I (osoby posiadające kl. III) 1500 zł

Klasa I (osoby bez uprawnień) : 2900 zł szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie

 1. Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz
 2. Rodzaj uprawnień: Uprawnienia IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu

Specjalista ds. szkoleń:

e-mail:

tel. 663 412 906

 

Współcześnie coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że operator spycharki to zawód przyszłości. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na terenie naszego kraju zaplanowano wiele inwestycji związanych m.in. z budową dróg, lotnisk, a nawet portów. Dane z sektora budownictwa jedno- i wielorodzinnego również są bardzo pozytywne. W ciągu najbliższych kilku lat Polska stanie się ogromnym placem budowy, a co za tym idzie, zaistnieje pilna konieczność zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych fachowców, którzy poradzą sobie z konkretnymi wymaganiami pracodawców. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy specjalny kurs operatora spycharki.

Zdobyte w ten sposób uprawienia pomogą Państwu znacząco zwiększyć szanse na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia. Co warte podkreślenia – są one wydawane bezterminowo. Takie dokumenty stanowią bardzo silny argument w negocjowaniu wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Kurs na spycharkę to najlepsza propozycja dla osób, które chciałby zabezpieczyć swoją zawodową przyszłość.

Czy kurs na operatora spycharki jest drogi?

Bardzo zależało nam na tym, aby zagwarantować klientom najlepsze możliwe warunki cenowe. Dlatego też konieczne do poniesienia koszty nie są wysokie – i to nawet w przypadku osób prywatnych, które w 100% pokrywają wydatki z własnych środków. Zaproponowana kwota wynosi w tym przypadku 1800 zł. Obejmuje ona zarówno badania lekarskie, jak i egzamin IMBiGS. Kurs na operatora spycharki został podzielony na 6 spotkań teoretycznych oraz praktycznych. Dla zagwarantowania jak najwyższego standardu obsługi zdecydowaliśmy się również na zorganizowanie zajęć powtórkowych, które służą podsumowaniu i właściwemu usystematyzowaniu nowej wiedzy.

Szkolenia realizowane są w piątki w godzinach 13.00-18.00 i soboty w godzinach 9.00-14.00. To spore ułatwienie dla osób zatrudnionych, które w ciągu tygodnia nie mogą pozwolić sobie na rezygnację z wykonywanych obowiązków służbowych. Kurs na spycharkę jest prowadzony przez doświadczonych wykładowców, którzy każdorazowo dbają o indywidualne podejście do każdego z uczestników oraz przekazanie niezbędnych informacji w sposób tak rzetelny, jak tylko to możliwe. Całe szkolenie, badania lekarskie oraz egzamin odbywają się w naszym ośrodku przy ulicy Toruńskiej 286. Natomiast zajęcia praktyczne – na poligonach zlokalizowanych w Bydgoszczy i okolicach. Jesteśmy pewni, że współpraca z naszą firmą przyniesie Państwu wiele praktycznych korzyści.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat?

Wykonywanie swoich obowiązków na stanowisku operatora spycharki to odpowiedzialne zadanie. Z tego właśnie powodu kandydat musi sprostać kilku wymogom stawianym przez przepisy obowiązującego prawa. Po pierwsze, w kursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie. Wymagane jest także wykształcenie podstawowe. Po drugie natomiast, przed przystąpieniem do szkolenia sam zainteresowany powinien okazać aktualne badanie lekarskie potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Przystępując do kursu na spycharki, nie trzeba jednak posiadać prawa jazdy.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail: 
tel. 663 412 906