Hakowy sygnalista

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. z 2018 r., poz. 2147)

Cel szkolenia: Komunikacja z operatorami urządzeń dźwignicowych oraz bezpieczne wykonywanie czynności

Cena szkolenia: 350 zł od osoby

Czas trwania szkolenia: 8h dydaktycznych – 1 dzień szkolenia

Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz w Firmie u klienta (min. 6 osób)

Rodzaj uprawnień: Wewnętrzny certyfikat ukończenia kursu hakowy-sygnalista

 

Urządzenia dźwignicowe wykorzystywane są w różnych branżach – zarówno w budownictwie, jak i przy procesach logistyczno-spedycyjnych. Niezależnie od miejsca ich zastosowania istotne jest zachowanie zasad BHP podczas użytkowania konkretnych żurawi. Przenoszone przez nich ładunki muszą być odpowiednio zabezpieczone, a kluczową rolę w ich transportowaniu odgrywają hakowy i sygnalista. Praca w tego typu zawodach wymaga nabycia rozległej wiedzy, której poparciem są przyznane po kursie i pozytywnym zakończeniu egzaminu państwowego uprawnienia.

Na czym polega praca hakowego i sygnalisty?

Wykorzystanie urządzeń dźwignicowych do przenoszenia np. elementów konstrukcyjnych na budowie niesie za sobą wysokie ryzyko. Źle zabezpieczony lub niewłaściwie połączony z żurawiem ładunek może ulec uszkodzeniu, a nawet zagrozić życiu i zdrowiu pracowników obsługujących daną inwestycję budowlaną. Z tego względu istotną funkcję pełni przy takich działaniach hakowy. Odpowiada on za dopasowywanie rodzaju mocowania do specyfiki przedmiotów transportowanych urządzeniem dźwignicowym. Pod uwagę przez specjalistę brana jest pełna charakterystyka ładunku – jego gabaryty, masa i środek ciężkości. Kurs na hakowego organizowany w naszym ośrodku doskonale przygotowuje uczestników do pracy w takich warunkach.

Realizujemy także szkolenia na sygnalistę. To kolejny zawód, który również wykorzystywany jest przy użyciu żurawi na budowie i nie tylko. Operator takich urządzeń – szczególnie przy możliwości występowania kolizji z innymi obiektami – musi zachować szczególną ostrożność oraz bardzo wysoką precyzję podczas przenoszenia ładunków. Pomaga mu w tym właśnie sygnalista, przekazując za pomocą odpowiednich narzędzi komunikaty osobie znajdującej się w kabinie dźwigu. W tym celu może on także użyć sygnałów ręcznych, których znaczenie szczegółowo wyjaśniane jest na organizowanych przez naszą firmę zajęciach teoretycznych kursu.

Czy hakowym i sygnalistą może być ta sama osoba?

Bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej intensywności pracy to w branży budowlanej priorytet. Korzystanie z urządzeń dźwignicowych jest dla operatora znacznie łatwiejsze w momencie, gdy ma zapewnioną pomoc. Jej udzielaniem może zająć się hakowy-sygnalista, czyli osoba przeprowadzająca zarówno działania w zakresie mocowania ładunków do żurawia, jak i wskazywania komunikatów jego użytkownikowi szczególnie w warunkach kolizyjnych. Obie funkcje może bowiem pełnić ten sam specjalista, który zrealizował odpowiednie szkolenie. Jest to organizowany przez naszą firmę kurs na hakowego-sygnalistę.

Jego ukończenie skutkuje przyznaniem wewnętrznego certyfikatu. Uczestnik zajęć jest tym samym doskonale przygotowany do realizacji wielu czynności jednocześnie przy pracy z wykorzystaniem żurawi. Oprócz technik i kodów sygnalizacyjnych, a także informacji na temat metod zawieszania konkretnych ładunków, hakowy-sygnalista może też w sposób precyzyjny określić stan techniczny zawiesi. W razie sytuacji problematycznych – awarii lub wypadku – osoba po ukończonym kursie działać będzie szybko i właściwie, minimalizując ewentualne zagrożenie. Czas trwania takiego szkolenia to zaledwie 8 godzin dydaktycznych.

Zapisz się już dziś na szkolenie.

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. szkoleń
Tel. 602 222 529
E-mail: