Fotowoltaika

Certyfikowane szkolenia OZE (Odnawialne Źródła Energii) – PV

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane, która wraz z przepisami procesu inwestycyjno-budowlanego, Ustawa o OZE, Prawo Energetyczne.

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT

Czas trwania szkolenia / Cena szkolenia:

Uzależniony od indywidualnych potrzeb kursanta (3 typy szkoleń):

 • Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (3 dni) – 2.490 zł
 • Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z Pomiarami elektrycznymi (4 dni) – 2.990 zł
 • Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych – szkolenie przypominające (1 dzień) – 790 zł

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Rodzaj uprawnień:

Wewnętrzny certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie FOTOWOLTAIKI.

 

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 608 041 101

Szkolenie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane, która wraz z przepisami procesu inwestycyjno-budowlanego, Ustawa o OZE, Prawo Energetyczne.

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu UDT

Czas trwania szkolenia:

2 dni szkolenia w godzinach 9.00-14.00.

Cena szkolenia:

750zł za osobę

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Rodzaj uprawnień:

Wewnętrzne świadectwa – uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

W celu zapisania się na kurs lub otrzymania większej ilości informacji skontaktuj się z Nami.

Osoba do kontaktu
Specjalista ds. szkoleń
e-mail:
tel. 608 041 101

Instalacje elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii należą do urządzeń potencjalnie niebezpiecznych, objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W związku z powyższym montaż tego typu paneli wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, nabywanych w drodze profesjonalnych szkoleń. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ODEKA oferuje kurs na fotowoltaikę, który przygotowuje monterów do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych.

Kto może zostać certyfikowanym instalatorem systemów fotowoltaicznych?

Warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu instalatora instalacji fotowoltaicznych określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z jej zapisami, dokument ten można zdobyć na podstawie:

 • ukończenia szkolenia na montera fotowoltaiki w akredytowanej jednostce,

 • wykształcenia zawodowego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenia wyższego w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Kandydaci zaliczani do grupy pierwszej powinni posiadać:

 • pełną zdolność do czynności prawnych,

 • doświadczenie i kwalifikacje w zakresie montażu urządzeń lub instalacji sanitarnych, grzewczych, chłodniczych, energetycznych lub elektrycznych,

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta określonego rodzaju instalacji OZE.

Niezbędne jest także to, by uczestniczący w kursie kandydat na instalatora systemów fotowoltaicznych nie był skazany prawomocnym wyrokiem prawnym za umyślne czyny karalne wymierzone przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Mile widziane są też udokumentowane kwalifikacje do prac wysokościowych i uprawnienia energetyczne SEP.

Do odbioru certyfikatu uprawnia zdanie egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Powinien on się odbyć nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym zakończył się kurs na montera fotowoltaiki.

Program kursu

W programie zajęć poruszamy zagadnienia dotyczące:

 • dokumentów odniesienia w zakresie stosowania i wykorzystania systemów fotowoltaicznych,

 • podstawowych właściwości fizycznych i zasad ich działania

 • zasad doboru, montażu i regulacji instalacji PV,

 • wydajności modułów PV,

 • kwestii związanych z ich utrzymaniem i modernizacją.

Warto podkreślić, że szkolenie dla monterów PV Fotowoltaika dostępne jest w różnych wariantach. Poza trybem podstawowym oferujemy także kurs na instalatora systemów fotowoltaicznych z pomiarami elektrycznymi i zajęcia przypominające, konieczne do przedłużenia okresu ważności uprawnień. Zgodnie z przepisami należy je odbyć w ciągu 12 miesięcy od wygaśnięcia poprzedniego dokumentu.

Kto może uczestniczyć w kursie PV Fotowoltaika?

Nie przewidujemy wymagań wstępnych dla naszych kursantów. Aby zapisać się na kurs instalatora PV Fotowoltaika, należy być pełnoletnim i mieć co najmniej podstawowe wykształcenie. Czas trwania szkolenia na montera systemów fotowoltaicznych zależy od indywidualnych potrzeb kursanta i wariantu, w którym uczestniczy. W cenie zawarte są zajęcia teoretyczne i praktyczne (na połaciach dachowych i w fabryce paneli PV), materiały dydaktyczne i catering – herbata, kawa, ciastka. PV Fotowoltaika to kurs, którego nie można odbywać online – w trakcie szkolenia niezbędna jest obecność w naszej siedzibie w Bydgoszczy lub w Firmach, które posiadają sprzęt na którym chcą nauczyć się pracować.

Inne kursy – Specjalistyczne na czasie