Nasze kursy

Energetyka
Kursy elektryczne
Kursy cieplne
Kursy gazowe
Kursy na pomiary elektryczne
Specjalistyczne na czasie
Kursy F-gazy
Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych
UDT / TDT
Kursy na wózki widłowe
Kursy na wózki widłowe II
Kursy na podesty
Kursy na suwnice
Kursy HDS
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Spawalnictwo
Kursy na spawanie MIG i MAG
Kursy zgrzewania, lutowania
Zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe rur PE
Imbigs
Kursy na rusztowania
Kursy na koparki i ładowarki
Kursy na koparko-ładowarki IMBiGS
Kursy na równiarki
Kursy na walce
Kursy na spycharki
Kursy na wielozadaniowe nośniki osprzętów
Kursy na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych
Kursy na narzędzia udarowe ręczne
Kursy na pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Hakowy sygnalista

Szkolenia Zawodowe ODEKA SIMP Bydgoszcz

Na rynku pracy bardzo intensywnie poszukiwani są specjaliści zajmujący się obsługą różnych maszyn i urządzeń. Wykonywane przez nich zawody są trudne i wymagają zarówno sporej wiedzy, jak i umiejętności. Z tego względu znaczna część takich stanowisk wiąże się jednocześnie z koniecznością zdobycia uprawnień Z UDT lub IMBiGS . Te z kolei otrzymuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, poprzedzonego zajęciami przygotowującymi do konkretnej pracy. Organizujemy tego typu kursy i szkolenia – zachęcamy do zapoznania się z kompletną ofertą naszego ośrodka!

Uprawnienia - do czego mogą być potrzebne?

Bezterminowe zaświadczenia o kwalifikacjach w zakresie użytkowania danego sprzętu to duży atut osoby poszukującej pracy. Jest tak m.in. w przypadku zawodów wykorzystujących pilarki mechaniczne do ścinki drzew. Nasza firma organizuje kursy i szkolenia z zakresu obsługi takich narzędzi. Możliwe jest też nabycie umiejętności poprawnego i bezpiecznego posługiwania się przecinarką do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym. Daje to większe szanse na znalezienie pracy przede wszystkim w branży budowlanej.

Przeprowadzamy również kursy na narzędzia udarowe ręczne- kończące się wewnętrznym zaświadczeniem wydawanym przez Nasz Ośrodek i kwalifikacje z zakresu użytkowania sprzętu wykorzystywanego w spawalnictwie- to nie tylko spawarki, ale też np. lutownice. W obu przypadkach podniesienie kompetencji poprzez szkolenia zapewnia nie tylko wyższe umiejętności, ale zwiększa szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem i zapoznania się ze szczegółami konkretnych zajęć – mogą się one odbywać również w trybie indywidualnym.

Kursy i szkolenia z obsługi maszyn budowlanych

Ciężki sprzęt umożliwia szybką realizację nawet najtrudniejszych robót ziemnych czy innych prac realizowanych na budowie. Z tego względu operatorzy m.in. koparko-ładowarek są bardzo obecnie poszukiwani na rynku pracy. Nasz ośrodek organizuje kursy na sprzęt ciężki w celu przygotowania kursanta do zdania egzaminu IMBiGS z obsługi właśnie takich maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kończą się egzaminem państwowym ustalanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jego pozytywny wynik jerst podstawą do wydania uprawnień zarówno do wykonywania różnych zadań koparko-ładowarką, jak i koparkospycharką, minikoparką oraz miniładowarką.

Umożliwiamy też zdobycie kwalifikacji w zakresie użytkowania równiarek, spycharek, walców czy wielozadaniowych nośników osprzętów. Dla osób chcących pracować przy robotach drogowych rekomendujemy wzięcie udziału w kursach dla operatorów maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych. Ośrodki szkolenia rzadko mają dostęp do tego typu sprzętu ciężkiego, co utrudnia przeprowadzanie zajęć praktycznych. Nasza firma realizuje je na przystosowanych do tego poligonach, wykorzystując nowoczesne maszyny budowlane. Zapraszamy do kontaktu!

Jakie kursy kończą się zdobyciem uprawnień UDT?

W niektórych przypadkach konkretny sprzęt można wykorzystywać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Jest tak m.in. przy obsłudze wózków widłowych. Te specjalistyczne pojazdy odpowiadają przeważnie za załadunek i rozładunek towarów o różnych gabarytach, dlatego niezbędne jest nabycie umiejętności w zakresie poruszania się nimi – także na ograniczonej przestrzeni. Zaświadczają o tym uprawnienia UDT. Można je zdobyć na prowadzonych przez nasz ośrodek szkoleniach z obsługi wózków widłowych czołowych oraz bocznych. Dotyczy to też podestów ruchomych przejezdnych. W tym wypadku również proponujemy chętnym kursy, które doskonale kompleksowo przygotowują do egzaminu UDT.

Stosowne potwierdzenia kwalifikacji są też obowiązkowe dla operatorów urządzeń dźwignicowych. Zaliczają się do nich m.in. suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Szkolenia składają się z części teoretycznej, która kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników. Organizowane są również zajęcia praktyczne. Zrealizowanie założonego programu daje możliwość przystąpienia do egzaminu pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia nadane przez ten organ są też wymagane dla operatorów HDS – żurawi przewoźnych, przenośnych oraz stacjonarnych tego typu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursach UDT zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem w celu ustalenia szczegółów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami